Obesitas, wat is dat?

Ad oktober 9, 2013 0
Obesitas, wat is dat?

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht waarbij er zoveel lichaamsvet is opgeslagen dat het een bedreiging vormt voor de gezondheid. Deze vetopslag wordt veroorzaakt door een verstoorde energiebalans: de balans tussen de calorieën die je binnenkrijgt en de hoeveelheid energie die je verbruikt. Mensen met obesitas hebben op lange termijn veel meer calorieën binnenkregen dan ze hebben verbruikt. Dit heeft ervoor gezorgd dat het lichaam heel veel energie heeft opgeslagen als vet. Obesitas staat in Nederland officieel geregistreerd als chronische ziekte. Sinds 1980 is het aantal mensen met obesitas wereldwijd ruim verdubbeld.

Wanneer spreek je van obesitas?

Niet iedereen die aan overgewicht lijdt heeft obesitas. Om te kijken of iemand echt aan obesitas lijdt wordt er gekeken naar de BMI. De BMI staat voor de ‘Body Mass Index’. Dit is een formule die wordt gebruikt om iemands lichaamsgewicht te beoordelen. Een BMI van tussen de 25 en 30 betekent dat er sprake is van overgewicht. Bij iemand met een BMI van tussen de 30 en 40 spreek je van obesitas. Is de BMI hoger dan 40, dan spreek je van ‘morbide obesitas’. Morbide obesitas is een hele ernstige vorm van obesitas en kan levensbedreigend zijn. Mensen die hieraan lijden moeten zo snel mogelijk professionele hulp zoeken. Klik hier om je eigen BMI te berekenen.

Oorzaken obesitas

Zoals eerder al genoemd is zorgt een verstoorde energiebalans dus voor obesitas. Maar wat is nou de oorzaak van een verstoorde energiebalans? Het staat vast dat erfelijkheid een belangrijke rol kan spelen bij overgewicht. Daar waar de ene persoon zich vol eet en niets aankomt, zou de ander al wat kilo’s zwaarder zijn geworden. Toch zijn naast deze erfelijke eigenschappen ook de opvoeding, omgeving en leefstijl heel erg belangrijk bij het ontwikkelen van obesitas. Een kind dat opgroeit in een gezin waar heel vaak ongezond wordt gegeten en waar hij of zij niet of nauwelijks wordt gestimuleerd om te bewegen heeft natuurlijk grote kans om dik te worden. Al deze verschillende factoren bij elkaar maken iemand gevoelig voor obesitas of niet.

Gevolgen obesitas

Wanneer iemand aan obesitas lijdt heeft dat zowel lichamelijk als geestelijk hele grote gevolgen. De algemene conditie is meestal erg slecht en er zijn grote gezondheidsrisico’s. Mensen met obesitas hebben bijvoorbeeld een veel grotere kans op:

  • Verschillende hart- en vaatziektes
  • Hoge bloeddruk
  • Diabetes
  • Artrose
  • Kanker
  • Onvruchtbaarheid
  • Hartfalen
  • Rugpijn
  • Vermoeidheid
  • Slaapstoornissen

Ook geestelijk kunnen de gevolgen groot zijn. Het zelfbeeld van mensen met obesitas is meestal heel negatief, er is weinig zelfvertrouwen. Vaak durven mensen hun huis niet meer uit en hebben ze moeite met het krijgen van een baan of relatie. Dit gaat gepaard met veel stress wat er voor kan zorgen dat er steeds meer naar eten wordt gegrepen. Er kan dan een vicieuze cirkel ontstaan. Voor mensen die lijden aan obesitas is het dan ook heel belangrijk om snel professionele hulp te zoeken. Goede motivatie en stimulatie zijn de sleutels tot het overwinnen van obesitas.

Lees meer over: afvallen en motivatie

Meer info over: zelfvertrouwen verbeteren

Post Een Reactie »